Ildfluerne

Mangel på inspiration?

De fleste forbinder spejderarbejdet med friluftsliv og man kommer ikke uden om, at naturen er en integreret del af spejderlivet.
Der er udgivet mange gode opslagsværker og bøger om naturarbejdet, men desværre føler mange ledere sig usikre på, hvordan dette emne skal håndteres pga. myten om at naturformidling kræver et udbredt kendskab til flora og fauna.

Men fortvivl ikke – hjælpen er nær!

Det Danske Spejderkorps huser Ildfluerne, der er en række spejdere – hovedsagligt ledere – der hellere end gerne vil inspirere dig og din gruppe når det gælder naturarbejdet.

Hvad er Ildfluene ?

Ildfluene består af voksne spejdere i DDS, der har en særlig begejstring for natur- og friluftsliv. Fundamentalt for Ildfluerne står lysten til og fornøjelsen ved at arbejde med naturen i spejdersammenhæng. Ildfluerne virker ofte i deres egen gruppe som aktive ledere, men meningen er desuden at de skal kunne fungere som vejledere og være til inspiration i andre grupper eller divisioner.

Ildfluerne prøver i vidt omfang at formidle naturen via ”learning by doing”. Ildfluerne kan bruges i alle sammenhænge. Både spejdere og ledere kan have glæde af et besøg af en Ildflue, idet de kan anvendes i alle aldersgrupper enten til møderne eller i forbindelse med særlige arrangementer såsom kurser, lederinspiration, gruppeture, divisionsmøder mv.
Ildfluenetværket er åbent for alle blå spejdere med interesse og gejst for natur- og friluftslivet.

Det er vigtigt at pointere, at Ildlfluerne ikke nødvendigvis kan artsbestemme samtlige blomster eller ved alt om snudebillens parringsbrøl – de vil bare meget gerne inspirere andre med de idéer, som de har omkring naturarbejdet

Orv, det lyder spændende!

– Hvordan får man en Ildflue på besøg?

Hvis man gerne vil have besøg af en Ildflue er det vigtigt, at man laver en aftale i god tid, da de har lige så travlt som andre spejderledere og fordi de gerne skal have mulighed for at forberede sig godt, så man får mest muligt ud af deres besøg.
Ildfluerne kontaktes af de forskellige brugere via Korpskontoret eller NaturUdvalget. Når forespørgslen fra lederen kommer frem til den enkelte Ildflue aftales nærmere om arrangementets størrelse og tidsramme, hvorefter Ildfluen tager stilling til om man kan og vil tage sig af arrangementet.
Det er altid en mulighed at kontakte en nabo-ildflue og høre om denne vil med, mange gange er det rart at være to. Hvis man ikke selv har mulighed for at tage sig af arrangementet, så hjælp gerne lederen videre mod en anden ildflue, så forespørgslen ikke strander.

Hvordan får jeg fat på en Ildflue?

Er du så heldig at være i en division, der har en lokal Ildflue, så kender du måske allerede vedkommende og kan tage direkte kontakt – ellers kan du kontakte formanden for Ildfluerne Claus-Jørn Hjelm, achjelm@private.dk eller 74491324 der kan henvise dig til de nærmeste Ildfluer.